Help people

Ensure fire safety, save life, save property!

Emergency numbers

Area’s

Fire danger index

Area’s

The following area’s are part of Apiesriver Rural FPA:

Grootvlei 272 JR
Waterval 273 JR
Haakdoornlaagte 277 JR
Honingnestkrans 269 JR
Haakdoornboom 267 JR
De Onderstepoort 300JR
Onderstepoort 266 JR
Bultfontein 107 JR
Lusthof 114JR
Kromdraai 115 JR
Klipdrift 116JR
Inderminne 118 JR
Rondavel alias Schoongezigt 109 JR
Vastfontein 271 JR
Pylpunt 276 JR
Pyramid Estate AH (part of Waterval) 273 JR
Amalinda 643 JR
Kruisfontein 259JR Honeyvale (part of Honingnestkrans) 269 JR Sterkwater 106 JR
Rooiwal 270 JR
Zandkop Zijn laagte 108JR

Verbrick 118 JR
Wonderboom 302 JR
Doornpoort 295 JR
Hartebeestfontein 324 JR
Derdepoort 327 JR
Montana AH 2
Walmansthal 278 JR
Murrayhill 275 JR
Haakdoornfontein 119JR
Groenfontein 120 JR
Kaallaagte 127JR
De Onderstepoort 300 JR
Kloppersbos 128 JR gedeelte wes van die Kloppersbos-/Pyramidpad
Kaallaagte 122 JR gedeelte suid van die R734
Kliptdrift 121 JR gedeelte suid van die R734
Gedeelte van die plaas Witfontein 301 JR wat insluit Klerksoord en Clarina (Noord van die N4)
Gedeelte van die plaas Derdepooort 326JR wat wes van die N1 is