Help mense

Verseker brandveiligheid, red lewe, red eiendom!

Noodnommers

Area’s

Brand gevaar indeks

Word ‘n lid

Lidmaatskap-aansoekvorm

Alle velde wat met ’n * gemerk is, is verpligtend.
  • Persoonlike inligting*
  • Eiendom*
  • Is jy die Eienaar / Huurder
  • Kontak informasie*
  • Ek die ondergetekende, gee hiermee kennis om as lid van Apiesrivier Landelike Brand Beskermings Vereniging (ALBBV) ingeskryf te word en onderneem om my te onderwerp aan die ALBBV Grondwet, Regulasies en Wet op Veld-en Bosboubrande 101 van 1998. Ek onderneem om onder die gesag van die Brandweer en (ALBBV) Bestuur te dien ten beste van my vermoë, indien die behoefte daarvoor sou ontstaan.
  • DD slash MM slash YYYY
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.