Notule van Algemene Jaarvergadering 15 Augustus 2015